PROBLEM ZE SNEM

Pierwszym krokiem do poprawy jakości snu jest przeprowadzenie całonocnego badania specjalistyczną aparaturą

OPRACOWANIE WYNIKÓW

Kolejnym krokiem jest dokładne opracowanie wyników całonocnych badań

SCHEMAT DZIAŁANIA

Na koniec zostanie zalecony odpowiedni schemat postępowania