Centrum Badawczo-Rozwojowe w Łodzi | CBR DiMedical

Bioinformatyka i statystyka

Od 17 kwietnia 2019 roku oferujemy współpracę w zakresie zaplanowania oraz przeprowadzenia analiz bioinformatycznych i statystycznych z zakresu nauk biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin takich jak: genetyka, genomika, transkryptomika, metabolomika, proteomika i pokrewne. Wykonujemy analizy wstępne do wniosków grantowych, wspomagamy planowanie eksperymentów oraz określenie liczności próby i struktury kohorty.

Zespół tworzą aktywni naukowcy z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem (w tym międzynarodowym) w zakresie biostatystyki i/lub bioinformatyki. Członkowie zespołu planowali oraz przygotowywali analizy do manuskryptów opublikowanych prestiżowych czasopismach naukowych (z IF powyżej 35).

Więcej informacji: http://cbr-dimedical.pl/departments/bioinformatyka/

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: analityka@dimedical.pl