Test antygenowy (kasetkowy) ŁÓDŹ

Testy antygenowe znajdują zastosowanie we wczesnej fazie infekcji wirusem SARS-CoV-2. Jest to przesiewowy, jakościowy, szybki test immunochromatograficzny, który cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną. Próbkę do badania stanowi wymaz z nosogardzieli pobrany od osób, które spełniają kryteria kliniczne i/lub epidemiologiczne. Wykrycie obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa co wskazuje na wskazuje na aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wysoką zakaźność pacjenta.

Czułość testu antygenowego

Czułość testu antygenowego jest najwyższa w okresie intensywnego namnażania wirusa w nosogardzieli, czyli na 1-3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych i w trakcie objawów do 5-7 dni od ich pojawienia. Ograniczona czułość testu powoduje jednak, że wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby.

Wykonaj test w kierunku COVID-19

Zapisz się na test w kierunku wykrycia COVID-19

Wykonanie badania jest wskazane w przypadku:

• osób z objawami, które mogą wskazywać objawy sugerujące możliwość zakażenia SARS-CoV-2
• osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzewanych o możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19
• osób szczególnie narażonych, w celu wykluczenia kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, ze względu na pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia

Zalecenia przed wykonaniem testu kasetkowego/ jak się przygotować do testu:

• około 1 godzinę przed badaniem nie spożywać posiłków czy przyjmować napojów,
• około 1 godzinę przed badaniem nie myć zębów oraz nie używać płynów do płukania jamy ustnej, nie zażywać tabletek do ssania, gum do żucia, nie palić papierosów,
• zachować minimum 2-godzinny odstęp od zastosowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych, tj. kropli, maści, aerozoli do nosa,
• bezpośrednio przed badaniem nie wydmuchiwać nos

Zalety testów kasetkowych

Zaletą testów kasetkowych jest możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut po wykonaniu wymazu, dlatego też test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19. Takie działanie umożliwia tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.
Dodatni wynik uzyskany w teście antygenowym powinien być zweryfikowany rekomendowaną przez WHO metodą real time RT-PCR. Wynik ujemny powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu epidemiologicznego, czyli analizy możliwości kontaktu badanego z osobami o potwierdzonej chorobie.

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z nami