Test RT-PCR w kierunku
COVID-19 ŁÓDŹ

Zgodnie z zaleceniami WHO bezpośrednie wykrywanie patogenu za pomocą PCR jest jedyną zalecaną metodą określania ostrych zakażeń SARS-CoV-2.

Do zalet diagnostyki bezpośredniej opartej o metodę PCR zaliczamy:

Test RT-PCR wykrywający materiał genetyczny SARS-CoV-2 w próbce pobranej od pacjenta jest oparty o reakcję odwrotnej transkrypcji, czyli proces przepisywania jednoniciowego RNA (ssRNA) wirusa SARS-CoV-2 przez enzym odwrotną transkryptazę na dwuniciowy DNA (cDNA). Uzyskane w wyniku reakcji cDNA jest następnie powielane w reakcji PCR i wykrywane w czasie rzeczywistym przy użyciu fluorescencyjnych znaczników dla zdefiniowanych obszarów genomu koronawirusa SARS-CoV-2. W testach genetycznych istotny jest właściwy dobór starterów, które umożliwiają powielanie odpowiednich wysokospecyficznych regionów SARS-CoV-2 podlegających analizie.

Wykonaj test w kierunku COVID-19

Zapisz się na test w kierunku wykrycia COVID-19

Kiedy wykonać test na koronowirusa?

Wykonywanie testów genetycznych zalecane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) podczas podejrzenia ostrej (wczesnej) infekcji u pacjenta. Badaniu wykrywającemu materiał genetyczny wirusa powinny zostać poddane osoby spełniające kryteria przypadku podejrzanego COVID-19, które są szczegółowo opisane w zaleceniach.

Wskazania do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniami GIS:

Testy RT-PCR wykazują najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 (jest to zwykle czas występowania u pacjenta pierwszych objawów zakażenia). Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (RT-PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas rośnie ryzyko wyników fałszywie ujemnych, pomimo toczącej się infekcji.

Wynik badania

Dodatni wynik testu molekularnego świadczy o obecności materiału genetycznego wirusa w próbce i jest dowodem na toczące się zakażenie. Wykrycie infekcji w jej początkowej fazie ma w obecnej sytuacji epidemiologicznej największe znaczenie dla zahamowania dalszego szerzenia się infekcji spowodowanej przez SARS-CoV-2.

Badania w kierunku SARS Cov-2 można wykonać:

Wynik badania jest dostępny w ciągu 4-8 godzin od momentu dostarczenia próbki do laboratorium

Jak przygotować się do badania metodą RT-PCR?

Test genetyczny wymaga pobrania wymazu z nosogardzieli. Aby wynik był wiarygodny wymaga odpowiedniego przygotowania.

Pacjent, wybierający się na test genetyczny w kierunku SARS-CoV-2 w punkcie wymazowym:

Wykonaj test w kierunku COVID-19

Zapisz się na test w kierunku wykrycia COVID-19

Zalety testów typu RT-PCR

Testy genetyczne są narzędziem diagnostycznym, które umożliwia ostateczne potwierdzenie ostrej infekcji SARS-CoV-2. RT-PCR umożliwia wykrycie zakażenia jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych, jak również u pacjentów bezobjawowych. Przy zastosowaniu odpowiednio dobranych starterów do reakcji PCR reakcje krzyżowe z innymi koronawirusami można niemal zupełnie wykluczyć.

Testy serologiczne do diagnostyki zakażeń Covid-19

Serologiczne testy do diagnostyki COVID-19 wykrywają w badanej próbce specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko koronawirusowi. Testy te nie służą zatem do bezpośredniego wykrywania wirusa, ale do potwierdzenia kontaktu z nim, czyli wykrycia specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w badanej próbce. Pozytywny wynik dowodzi kontaktu pacjenta z wirusem. Testy serologiczne odgrywają kluczową rolę w późniejszej fazie COVID-19 i mogą stanowić uzupełnienie bezpośredniej metody wykrywania koronawirusa (RT-PCR), wydłużając czas, w którym możliwe jest przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki.

Wady testów typu RT-PCR

Testy molekularne stosowane w diagnostyce COVID-19 mają jednak pewne ograniczenia. Na wynik testu RT-PCR może wpłynąć wiele czynników, m.in.:

Serologiczne testy do diagnostyki COVID-19 wykrywają w badanej próbce specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko koronawirusowi. Testy te nie służą zatem do bezpośredniego wykrywania wirusa, ale do potwierdzenia kontaktu z nim, czyli wykrycia specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w badanej próbce. Pozytywny wynik dowodzi kontaktu pacjenta z wirusem. Testy serologiczne odgrywają kluczową rolę w późniejszej fazie COVID-19 i mogą stanowić uzupełnienie bezpośredniej metody wykrywania koronawirusa (RT-PCR), wydłużając czas, w którym możliwe jest przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki.

Nasze lokalizacje

Skontaktuj się z nami